mersin escort
Okunmamış 12.Temmuz.2015, 20:53   #1
Senior Member
 
buse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10.Kasım.2014
Mesajlar: 23,045
Standart Akut

TARİHÇE1994 senesinde Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarının akabinde, dağları iyi bilen fakat arama kurtarma konusunda bilgileri sınırlı olan bir grup dağcı bir araya gelerek 1995 senesinde AKUT’u kurmuştur. Bu grup, aynı yıl AKUT ismi altında, Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirmiştir. Dernek 14 Mart 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adı altında resmî kuruluşunu tamamlamıştır.
Kuruluşunun başında hedefi, dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama kurtarma faaliyetleri düzenlemek olan AKUT 1997 yılının Ocak ayında deprem eğitimini, Haziran ayında ise ilk sel eğitimini alarak, talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hale gelmiştir. 1998 senesinde, Adana-Ceyhan depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da “Kamu Yararına Dernek” statüsü almıştır.
AKUT, Arama kurtarma operasyonlarına ve kendi içerisindeki yapılanmasını sürdürmeye devam ederken, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Depremi meydana gelmiştir. Bu süreçte AKUT 150 gönüllüsü ile çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtarmıştır. 17 Ağustos 1999 öncesinde ülkemizde arama kurtarma konusuna odaklanmış tek gönüllü dernek olan AKUT, birçok sivil toplum örgütü ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının arama kurtarmaya bakış açılarını, yaklaşımlarını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü olmuştur.
AKUT yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya dönüştürmek ve insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunmuştur. Marmara Depreminin hemen ardından gelen Yunanistan-Atina depreminde, arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almıştır. Atina depreminin ardından yine 1999 yılında Tayvan, 2001 yılında Hindistan, 2003 yılında İran, 2005 yılında Pakistan, 2010 yılında Haiti depremlerinde arama kurtarma; 2000 yılındaki Mozambik selinde ise tıbbi destek çalışmaları gerçekleştiren AKUT, uluslararası alanda konumunu günbegün geliştirmiştir.
1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışmanlık Grubu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre “Ağır Arama Kurtarma Ekibi” (Heavy) ve “Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda Türkiye’de bu sertifikayı alarak ilk olmuştur.
Gücünü vatan ve insan sevgisinden alan AKUT bugün ülke genelinde 35 ekibi ve kurulma çalışmaları devam eden yeni ekipleriyle, sayısı her geçen gün artan gönüllüleriyle, çalışmalarına özveri ve kararlılıkla devam eden bir arama kurtarma grubudur.
Türkiye’nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Seminer birimimiz bu kapsamda yılda ortalama 2.000 oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak “Temel Afet Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri vermektedir.
Yine “Hayata Devam Türkiye” projemiz kapsamında AKUT tırımız Anadolu’yu karış karış gezerek 5 yılda 60.000 km. yol kat etmiş 52 il, 174 ilçede toplamda 5,5 milyon kişiye ulaşarak ve “Deprem Bilinçlendirme” semineri vermiştir.
AKUT Çocuk Akademisi, AKUT Spor Kulübü, AKUT Kültür Sanat Kulübü, AKUT Kent Gönüllüleri, AKUT Öğrenci Toplulukları, AKUT Vakfı gibi yapılanmalarıyla, her yaş grubundan bireye ulaşmayı hedefleyen AKUT, % 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam etmekte; bağışlar ve kurumlara verdiği eğitimlerle mali kaynak sağlamaktadır.
AKUT, kurulduğu günden bugüne dek gerçekleşen 1889 operasyonda 2060 kişiyi, 912 hayvanı kurtarmış ve 287 ex bireyi de bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiştir.


MİSYON VE DEĞERLERAKUT'UN MİSYONU

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır.
AKUT'UN DEĞERLERİ

 • Gönüllülük
 • Karşılıksız yardımseverlik
 • İnsan hayatına değer vermek
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik

AKUT DİSİPLİN VE ETİK YÖNETMELİĞİAKUT'UN MİSYONU ve ETİK DEĞERLERİ

AKUT, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan; bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.
AKUT'UN DEĞERLERİ

 • Gönüllülük
 • Karşılıksız
 • İnsan hayatına değer vermek
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
ETİK ve ETİK DEĞERLERİMİZ

AKUT başlangıçta dağ ve doğa kazalarında kazazedelere yardım edebilmek amacı ile az sayıda dağcı tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Başlangıçta birbirleriyle uyum içinde ve birbirlerini yakından tanıyan bu insanlar, kendi aralarında tartışarak, konuşarak kendilerine göre bir ETİK ve MİSYON tayin etmişlerdir. Yazılı olmasa da kafalarında yerleşmiş olan bu ETİK ve MİSYON herkes için aşağı yukarı aynı ve belirlenmiş idi. Ancak Adana-Ceyhan depremi ile başlayan ve 17 Ağustos depremiyle devam eden süreçte, AKUT'un misyonu ile birlikte, üye sayısı artmış ve üye profili de değişikliğe uğramıştır. Dolayısı ile insanların ve fikirlerin çoğaldığı bir ortamda, kavram kargaşasının yaşanabileceği, etik, ilke ve amaçların kaybolabileceği, değişebileceği düşüncesi göz önüne alınarak, katılacak yeni üyelere ve kamuoyuna, Vakfın ve Derneğin ETİK değerlerinin, İLKE ve AMAÇLARININ doğru anlatılabilmesi için, bu değerlerin tespit edilerek yazılı hale getirilmesi amacıyla bu Disiplin ve etik yönetmeliğinin düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Doğaldır ki bu süreç ve değişen dünya düzeni içersinde, etik değerlerde ve amaçlarda değişiklikler olabilecektir. Önemli olan yukarıda saydığımız "Gönüllülük, Karşılıksız, İnsan hayatına değer vermek, Dürüstlük, Güvenilirlik" gibi temel ilkelerinde bir sapmanın ve uzaklaşmanın olmaması, tüm üyelerin bu asgari müştereklerde birleşmeleridir.
 • İnsan hayatını kurtarmak AKUT'u var eden birinci ETİK değerimizdir. Geriye dönüp baktığımızda AKUT'un varoluşunda arkadaşlarını dağ kazalarında kurtarmak ve onlara yardım etmek isteyen dağcıların çabalarını görürüz ve bu AKUT'un kurulma amacıdır. Daha sonra bu misyon genişleyerek doğal afetleri de içine alarak büyümüş ve AKUT'u uluslararası bir düzeye taşımıştır.
 • Gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik: Dağ ve doğa kazalarında, doğal afetlerde ya da yardım gereken herhangi bir kazada insanlara yardım etmeyi amaçlayan AKUT'un, bunu yaparken MİSYONU gönüllülük esasına dayalı olup, hiçbir bir maddi ya da manevi menfaat beklentisi yoktur. Bu da AKUT'un ikinci ETİK değeridir.
 • Dürüstlük ve güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin gönüllü olarak insan hayatını kurtarmayı amaç edinmiş AKUT üyesi, afet zamanı kazazedelere, normal hayatta birbirlerine ve kamuoyuna karşı her ne sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak zorundadır. Bu da üçüncü ETİK değerimizdir.
 • Bağımsızlık: AKUT maddi ve manevi bakımdan bağımsız olmalıdır. AKUT'un, hayatını idame ettirebilmesi ve operasyon, eğitim, tatbikat, mal ya da malzeme ihtiyacı vs. gibi giderlerini karşılayabilmesi için, bağış ya da sponsorluk antlaşmalarına ihtiyacı vardır. Ancak AKUT bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı, kısıtlayıcı, taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmalıdır. AKUT sadece Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Reformlarına, T.C. kanunlarına, Türk halkına, örf ve adetlerine bağlı kalmalı, onu sadece ülke çıkarları ve temel insani değerler sınırlayabilmelidir; yani bağımsızlık önemli ETİK değerlerimizden biri olmalıdır.
 • Medyatik olmamak: AKUT varlığını sürdürürken, bazen tanıtım amaçlı, bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye girecektir. Bu ilişkiler belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Hiçbir zaman kişiler ön planda değil, sadece AKUT ön planda olmalıdır. Hiçbir AKUT üyesi AKUT'u kullanarak kendine bir menfaat sağlamamalıdır. AKUT adının ve AKUT'lu kimliğinin zedelenmesi önlenmelidir. Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık ilkelerine uygun davranılmalı, karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli ya da istenmelidir. Medya ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmeli, gereksiz sürtüşmeye tartışmaya girilmemelidir. Operasyonlarda medyaya verilecek ya da arşive koyulacak fotoğraf, film, dia vs. gibi çekimler görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalı, tek elde toplanmalı ve tek elden, yetkili kişiler tarafından dağıtılmalıdır. Yani AKUT'un bir etik değeri, medya ile doğru biçimde ve yan yana olmak, medyatik olmamaktır.
 • Açıklık: AKUT ve AKUT üyeleri, her zeminde açık ve şeffaf olmalıdır, hiçbir şey gizli ya da saklı olmamalıdır. Bu hem kamuoyuna karşı hem de üyelere karşı geçerlidir. Halkımızın ve devletimizin desteğiyle varolduğumuza göre, yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmalıyız. Üyeler de birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalı, hesap verebilmelidir. Açıklanamayan, tanımlanamayan gizli gruplaşmalar, AKUT'un birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan ilişkilerdir.
 • Amacımız gelir sağlamak olmamalıdır: Bilindiği gibi AKUT halkın, devletin ve sponsorların bağışları ve yardımları ile hayatını idame ettirmektedir. Ancak bu bağış ve yardımlar hayatını idame ettirebilmek için yetmemektedir. İleride kanuni olanakların elde edilmesi durumunda, belki ticari işletmeler kurulacak, ticaret yapılacaktır. Ancak bu işletmelerin amacı salt AKUT'a gelir elde ettirmek değil, operasyonlara gidebilmek, yaşamasını idame ettirmek, halka eğitim vermek gibi kuruluş ve etik değerlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile gelir elde edebilmektir.
AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ ve AKUT VAKFI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve AKUT Vakfı dağ ve doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkin olduğu tüm koşullarda ihtiyaç duyan herkes için, eğitimli, disiplinli kadrosu ve ekipmanları ile gönüllü olarak arama kurtarma yapmak, topluma eğitim vermek bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş, kamu yararına çalışan, tamamı ile gönüllülük ilkesiyle ve siyasetle uğraşmayan bir kurumdur. AKUT'un bir misyonu, vizyonu ve etik kuralları vardır. Disiplin Kuralları, bu vizyon, misyon ve etik kuralları korumak, AKUT'un iç huzurunu sağlamak, disipline etmek, yönetim kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Disiplin Kurulu da bu kuralların işleyişini sağlamak, üye haklarını ve AKUT'un haklarını korumak, huzuru sağlamak, üye şikayetlerini dinlemek, soruşturmak, incelemek ve verilen kararı Yönetim Kurulu'na gerekenin yapılması için iletmektir.
AKUT Disiplin Yönetmeliği, Gerek Dernek Gerekse Vakıf üyesi olan AKUT üyeleri tarafından işlenebilecek, disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri tanımlar. AKUT Disiplin Kurulu'nun yetkilerini belirler. AKUT Disiplin Yönetmeliği, asil üyelerini bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş, ancak kendi isteği ve insiyatifi ile gönüllü müracaat formunu doldurmuş, AKUT faaliyetlerine aktif olarak katılan, ADAY ve GÖNÜLLÜ ÜYELERİ de aynı ölçüde bağlamaktadır. Yani gönüllü formunu dolduran her aday, bu disiplin yönetmeliğini kabul etmiş sayılacaktır. Yönetmelikde geçen "AKUT" adı, Arama Kurtarma Derneği'ni ve AKUT Vakfını "DERNEK" sözcüğü AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni,"VAKIF" AKUT Vakfını "ÜYE" sözcüğü AKUT Arama Kurtarma Derneği ve AKUT Vakfının asil üyelerini, aday üyelerini ve gönüllü üyeleri ifade etmektedir. "AKUT'UN KURUMSAL KİMLİĞİNİ TEMSİL EDEN NESNELER" ifadesi üzerinde AKUT logosunu, amblemini, temsili renklerini taşıyan ve AKUT'u ifade eden eşyaları, "DERNEK MALLARI" AKUT'a ait taşınabilir ya da taşınmaz malları, "İYİ NİYET" kavramı T.C. Medeni Kanunu'nda tarif edilen iyi niyet kavramını ifade etmektedir. Bu yönetmelik 2010-2012 döneminde görev yapan YÖNETİM KURULU'nun talebi üzerine, DİSİPLİN ve ETİK KURULU tarafından hazırlanmış, Eylül 2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
YETKİ

AKUT Disiplin Kurulu, kendi arzusu ile ya da bir üyenin yazılı şikayeti üzerine, bu yönetmelik maddelerini esas alarak üye hakkında disiplin soruşturması açabilir. Disiplin Kurulu soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını YÖNETiM KURULU'nun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı veya Disiplin Kurulu'nun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ya da reddetmek hakkına sahiptir.
KURULUN OLUŞUMU

Disiplin Kurulu 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır ya da görevden alınır, üyelerden birinin istifa etmesi ya da eksilmesi/ölmesi halinde yerine YK tarafından yenisi atanır. Kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerden birinin eksilmesi halinde yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir. Toplantı üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yapılır. Disiplin Kurulu kendi içinde ya da YK tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, toplantıyı idare eder ve YK ile teması sağlar. Seçilecek bir sekreter de yazışmaların yürütülmesini sağlar. Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında bir disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda YK, soruşturma açılan üyeyi soruşturma bitene kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder ya da azleder.
ÇALIŞMA BİÇİMİ

Disiplin Kurulu kendi isteği yada yazılı bir şikayet üzerine soruşturma açar. Hakkında soruşturma açılan ya da şikayet dilekçesi verilen üyeyi, yazılı ya da sözlü olarak davet eder. Daveti kabul etmeyen ya da savunma vermek istemeyen üye hakkında, Disiplin Kurulu bir karar vererek kararını Yönetim Kurulu'na sunar. YK bu kararı onaylamak, değiştirmek, ya da reddetmek hakkına sahiptir. Disiplin Kurulu, soruşturma esnasında adı geçen başka üyelerin de görüşüne başvurabilir. Karar, Yönetim Kurulu tarafından üyeye bildirilir ve hakkında verilmiş olan ceza insan kaynakları bölümüne bildirilerek siciline işlenir.
HÜKÜMLER

Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacaktır.
 1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı gelmek, suç olarak tanımlanan eylemlerde bulunmak, ceza almak.
 2. AKUT'u temsil ederken, ya da AKUT'un kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken veya kullanırken AKUT'a zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak.
 3. AKUT'a ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek.
 4. AKUT'a ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, AKUT dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek.
 5. Yetkili birim ve kişilerin haberi ve izni olmadan bağış kabul etmek, alınan bir bağışı yada AKUT'a ait para yada malzemeyi zimmete geçirmek,hesabını verememek.
 6. Bilerek ve isteyerek, AKUT adını ya da AKUT kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, logo, araç, çıkartma vb.) kullanmak suretiyle maddi ya da manevi çıkar elde etmek.
 7. AKUT ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, AKUT içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, AKUT'a zarar vermek.
 8. Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla AKUT adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, anlaşmalar yapmak vb davranışlarda bulunmak.
 9. İlgili birim ya da görevlinin izni olmadan basın kuruluşları ile görüşmek, AKUT adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak.
 10. İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak.
 11. Bir başka üye hakkında mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak.
 12. AKUT içinde ya da AKUT ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, tartışma ortamı yaratmak vb. hareketlerde bulunmak.
 13. AKUT sınırları içinde ya da AKUT ile ilgili bir ortamda, ateşli silah taşımak, teşhir etmek, arama kurtarma faaliyetlerinde ve operasyonlarda kullanılacak aletlerin dışında kesici, yaralayıcı ve öldürücü sayılabilecek, kanunen suç sayılan aletleri bulundurmak, taşımak veya teşhir etmek.
 14. AKUT sınırları içinde yada AKUT ile ilgili bir ortamda, üzerinde AKUT kıyafetleri yada sembollerini taşırken sigara içmek, alkol almak ya da alkollü dolaşmak.
 15. Tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak.
 16. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.
 17. Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek.
 18. Sanal ortamlarda,AKUT'a zarar verecek yorumlar yapmak,tartışmalara girmek,AKUT'u ilgilendiren fotoğraf veya videolar yayımlamak vb hareketlerde bulunmak.
 19. Yetkili birim ya da kişilerce alınmış kararlara belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak.
 20. Bir üye ya da gönüllünün AKUT içinde ya da birimlerde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak.
 21. Herhangi bir birim ya da sorumludan bilgi almak isteyen üyeye bilgi vermemek, engellemeye çalışmak, kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek, yalan söylemek.
 22. Şikayet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.
 23. AKUT ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar yapmak, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak.
 24. AKUT içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu AKUT işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek.
 25. Disiplin Kurulu soruşturmasında disiplin kurulunu oyalamak, kurula yalan beyanda bulunmak.
  Belirlenen yazılı disiplin kuralları dışında herhangi bir disiplin suçunun işlenmesi durumunda, Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun yapacağı ortak değerlendirme sonucunda vereceği karar geçerli olacaktır.
  Yukarıda yazılı Disiplin Kurallarına ek madde konması, çıkarılması ya da değiştirilmesi, DK ve YK'nın yetkisi dahilindedir. DK ve YK istediği takdirde karar alarak ek madde koyabilir, maddeleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Disiplin suçu işlenmesi durumunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.
  1. Uyarı (sözlü yada yazılı)
  2. İhtar
  3. Kınama
  4. Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)
  5. İhraç (Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)
 26. AKUT Disiplin ve Etik Yönetmeliği 23 maddeden oluşmakta olup 15.Eylül.2011 Tarihinde hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.SIKÇA SORULAN SORULARAKUT’U DAHA YAKINDAN TANIMANIZ İÇİN SİZLERDEN SIKLIKLA GELEN BAZI SORULAR VE YANITLAR

1) AKUT’ta yaptığınız çalışmalar için önemli bir zaman harcıyorsunuz. Bunun karşılığında bir ücret alıyor musunuz? Almıyorsanız bu işi neden yapıyor ve nasıl geçiniyorsunuz?
AKUT’taki bütün faaliyetler Dernekler Kanunu kapsamında, tamamen gönüllük esasına göre yürütülmekte ve bu faaliyetlerin karşılığında herhangi bir maaş veya ücret alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına Çalışan Dernek” statüsü verilmiş olan AKUT’un kuruluşunda yer verilen ilkelerden “Gönüllük ve Yardımseverlik” her üyenin uyması gereken temel kurallardır. Tamamen sosyal sorumluluk bilinci ve topluma fayda için hareket eden gönüllülerimiz, kendileri açısından uygun zamanlarda AKUT’ta görev yapmaktadırlar. Gönüllülerimiz arasında öğrenci, ev hanımı, emekli, yönetici, memur, kısacası AKUT’un ilkelerine gönülden bağlı çok çeşitli meslek gruplarından insanlar yer almaktadır. Operasyonlarda katılımcıların yiyecek ve yol giderlerinin tamamını AKUT karşılar. Sadece bazı eğitimlerde katılımcılar parasal katkıda bulunabilmektedir.
2) Devlet AKUT’a çalışmalarında maddi katkı sağlıyor mu? Bugüne kadar hiç devlet desteği alabildiniz mi?
AKUT, rahmetli Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu dönemde bir defa aldığı maddi yardım dışında, bugüne dek devletten hiçbir maddi destek almamıştır. Siz değerli vatandaşlarımızın yaptıkları bağışlar, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürüttüğümüz projelerden elde ettiğimiz gelirler, üye aidatları, dernek olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda verdiğimiz eğitimlerden elde ettiğimiz kazançlar, çeşitli etkinliklerden sağlanan gelirler ile AKUT’a yardım etmek isteyen çeşitli kurum ve kuruluşların karşılık beklemeksizin sağladığı nakdi yardım, araç ve benzeri desteklerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
3) AKUT kuruluşunda döner sermaye birimi var mıdır? Nasıl gelir elde ediyor? Ticari ilişkileri var mı?

Döner sermaye “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında ancak Maliye Bakanlığının iznine bağlı olarak ve Kamu kurumlarında kurulabilmektedir. AKUT bünyesinde bu tür bir birim yer almamaktadır. Gelir elde etme yöntemleri ile harcamaların nasıl yapılacağı ve muhasebeleştirileceği Dernekler Kanununda açıkça belirtilmiştir ve aynı kanun kapsamında denetime tâbi tutulmaktadır. Gelir elde etme yolları 2. soruya verilen yanıtta açıklanmıştır.
4) Ben de sizinle operasyona gelebilir miyim?
AKUT ile birlikte operasyona katılabilmek için öncelikle AKUT’a üye olmak, sonrasında bir dizi eğitim ve uygulamadan geçmek, görevlerde süreklilik göstermek ve fiziki açıdan yeterli olmak gerekmektedir. Özellikle doğal afetlere yönelik operasyonlarda eğitim almamış kişilerin operasyona katılması, operasyonun devamlılığı açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle, bu tür taleplere sizlerin can güvenliği ve operasyonun devamlılığı açısından izin verilmemektedir.
5)AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki’nin Ermeni midir?
Sevgili Başkanımızın ön ismi Ali’dir. Tam adı ve soyadı Ali Nasuh Mahruki’dir. Yakın çevresi tarafından genellikle “Nasuh” ismi kullanıldığından bu ismi ön plana çıkmaktadır. Ali ismi, büyük büyükdedesi olan ve 2. Mahmut döneminde Osmanlı Donanmasının başında bulunan (ki bugünkü unvanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı) Kaptan-ı Derya Ali Paşa’dan gelmektedir. Ali Paşa, Sakız ayaklanmasını bastırdıktan sonra limana sızan bir Yunan denizcisi olan Kanaris tarafından bomba yüklü gemi ile Amiral gemisine yapılan saldırı sonucu yanarak hayatını kaybeder. Bu elim olayın ardından aileye “yanık” anlamına gelen ”Mahrukizade” ismi verilir. Aile Soyadı Kanunu ile Mahruki soyadını alır.
6) Eğitimlerinizi nereden alıyorsunuz?
Eğitimlerimiz AKUT’a üye olduktan sonra görev alacağımız birime (Departman gibi düşünebilirsiniz.) uygun olarak, AKUT’un uzman eğitim kadrosu tarafından verilmektedir. Planlama, İnsan Kaynakları birimi ile koordineli olarak Eğitim birimi tarafından yapılmaktadır. İhtiyaç halinde diğer kurum veya şahıslardan da bazı eğitim alınabilmektedir. İstanbul İtfaiyesinden alınan itfaiye eğitimini örnek verebiliriz.
7) Bugüne kadarki operasyonlarınızda yaralanan ya da hayatını kaybeden oldu mu?
Her türlü operasyonda öncelikle gönüllülerin güvenliği düşünülür. Kabul edilebilir dışında olan hiçbir risk alınmaz. Bugüne kadar operasyonel gönüllülerimizin hiçbirinde ciddi bir yaralanma ya da hayatını kaybetme durumu söz konusu olmamıştır. Operasyona çıkan herkes önceden belirtilmiş standartlara uygun kişisel malzemesini yanına almakla ve bu malzemeleri operasyon sırasında eksiksiz kullanmakla yükümlüdür. Kişisel güvenlik her şeyin önünde yer almaktadır.
8)Devletin arama-kurtarma ile görevli kurumları var iken siz neden kuruldunuz?
Devletin AFAD adı verilen acil durumu yönetme, koordine etme anlamında etkin, operasyonel tarafı eskiden Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı olan teşkilatı mevcuttur. AKUT, 1996 yılında devletin bu alanda hizmet verecek kurumları yetersizken kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. AKUT için “arama–kurtarma alanının öncüsü” demek yanlış olmayacaktır. AKUT’un 1999 depremindeki çalışmaları neticesinde, STK’ların önemini gösterme anlamında da öncü olduğu kesindir. Günümüzde bu tür kuruluşların sayısı artmış olmakla beraber, organizasyon ve eğitim açısından AKUT birçoğundan oldukça ileride yer almaktadır. Ayrıca gerek AFAD gerekse bizim gibi sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılabilmekteyiz.
9) Operasyon ihbarını nasıl alıyorsunuz?
Vatandaşlarımız bize, 24 saat boyunca dönüşümlü olarak nöbet tutulan ve aynı zamanda acil durum merkezimiz olan genel merkezimizin telefonundan veya mail yolu ile ulaşabilirler. Gerekli iletişim bilgileri web sayfamızda yer almaktadır. Ayrıca Türkiye geneline yayılmış 35 ekibimize ihbarlar, ekip liderlerinin web sitemizdeki (AKUT Arama Kurtarma Derneği) verilen telefonlarına ve bölgelerinde bilinir oldukları için yine vatandaşların telefonlarında kayıtlı olan cep numaralarından aranarak ihbarı alırlar.
Aynı zamanda AFAD veya devlet kurumlarından veya güvenlik birimlerinden (Polis, Jandarma) ihbar veya destek talebi gelebilir.
Ülkemizin karşılaştığı bir afet durumunda AKUT kendi planlamasına uygun olarak ön hazırlıklarını tamamlar ve acil durum yönetim merkezini işletmeye başlar.
10) Yurt dışında operasyonlara gidiyor musunuz?
AKUT Birleşmiş Milletler’in INSARAG oluşumu tarafından gerçekleştirilen derecelendirme tatbikatını geçen ilk Türk ekibi ve STK'dır. INSARAG üyesi olmak demek; yardım çağrısı geldiğinde, gerekli gönüllü ve ekipmanla yardım çağrısında bulunan ülkeye gidip arama ve kurtarma çalışması yapabilecek kapasitedesiniz demektir. ?AKUT'un yurtdışında da arama ve kurtarma yaptığı birçok afet bulunmaktadır.
11) Nasıl gönüllü olabilirim?
Her ay düzenlenen gönüllü tanışma toplantısına katılıp gerekli temel eğitimleri ve evraklarınızı tamamladıktan sonra gönüllülüğünüz başlar. Gerekli bilgi ve belgelere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
buse isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Tag Ekle
akut


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı
RSS Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Şu Anki Saat: 06:57
porno izle sakarya escort sakarya escort sakarya escort adapazarı escort sakarya escort sakarya escort bayan güvenilir bahis kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis türkçe bahis canlı bahis Bodrum rent a car bursa escort kocaeli escort bursa escort eskişehir escort bursa escort mersin escort bursa escort kayseri escort bursa escort tuzla escort bursa escort diyarbakır escort webmaster forum eryaman escort live casino